ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑΣ


Ο ορισμός.
Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος (ΤΕ) είναι ο εγγυητής ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΧ και της FIS, επιβλέπει ότι ο αγώνας κυλάει ομαλά, συμβουλεύει τον οργανωτή για τις υποχρεώσεις του, είναι μέλος της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
Η οργανωτική δομή.
 1. Την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν το σώμα των ΤΕ την έχει η επιτροπή ΤΕ. Η επιτροπή των ΤΕ είναι τριμελής, ενώ όλες οι αποφάσεις της επιτροπής θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ της ΕΟΧ.  
 2. Η επιλογή και ο ορισμός των ΤΕ για τους αγώνες της ΕΟΧ γίνεται από την επιτροπή των ΤΕ.
 3. Οι ΤΕ έχουν δικό τους οργανωτικό σώμα με τρία μέλη να αποτελούν την επιτροπή, προεδρεύει ο συντονιστής των ΤΕ, που ορίζεται από την ΕΟΧ, ενώ τα δύο μέλη τα εκλέγει το σώμα των ΤΕ. Η επιτροπή έχει τα παρακάτω καθήκοντα:..
  • Να εκπροσωπεί το σώμα των ΤΕ στην ΕΟΧ.
  • Να εγκαταστήσει το σύστημα οργάνωσης των ΤΕ.
  • Να συντονίζει τις προτάσεις της ΕΟΧ για την οργάνωση των ΤΕ.
  • Να ορίζει τους ΤΕ για τους αγώνες.
  • Να επιβλέπει το έργο των ΤΕ στους αγώνες.
  • Να επιμορφώνει τους ΤΕ.
  • Να βοηθάει στην επιμόρφωση στελεχών, προπονητών κλπ ή όπου ζητηθεί.
  • Να προτείνει και να εκπαιδεύει νέους ΤΕ.
 4. Ο ΤΕ αποζημιώνεται για τα έξοδα του συμμετοχής σε αγώνες, σύμφωνα με το εξοδολόγιο, που ανακοινώνεται στο σεμινάριο των ΤΕ την συγκεκριμένη χιονοδρομική περίοδο.
 5. Ο ΤΕ δε μπορεί να είναι μέλος του οργανωτή συλλόγου.
 6. Ο ΤΕ πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του αγώνα από την προηγούμενη μέρα ελέγχοντας την πίστα και στον χώρο των συσκέψεων τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη τους.
Κριτήρια επιλογής ΤΕ.
 1. Οι υποψήφιοι ΤΕ θα πρέπει να στρατολογούνται από τα Σωματεία όπως επίσης από πρώην αθλητές, προπονητές, στελέχη χιονοδρομικών αγώνων, γυμναστές με ειδικότητα σκι ή άτομα που έχουν επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα σε αθλητικά γεγονότα.
 2. Ένας υποψήφιος ΤΕ για να αποκτήσει και να διατηρήσει την ιδιότητα του ΤΕ θα πρέπει:
  • Να προταθεί από το σωματείο στο οποίο ανήκει.
  • Να είναι μέχρι 40 ετών.
   • Να είναι ικανός να κάνει σκι σε όλους τους τύπους αγωνιστικών πιστών.
   • Να παραστεί σε σεμινάριο ΤΕ.
   • Να συμμετέχει τον πρώτο χρόνο σαν υποψήφιος ΤΕ στην οργάνωση 2 τουλάχιστον αγώνων δίπλα σε άλλον ΤΕ.
   • Να δώσει γραπτές και προφορικές εξετάσεις που αφορούν τους ΚΑΧ και την οργάνωση αγώνων.
   • Αφού περάσει τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις την επόμενη χειμερινή περίοδο λειτουργεί σαν δόκιμος ΤΕ και πρέπει να συμμετέχει σε 2 τουλάχιστον αγώνες, ενεργώντας σαν ΤΕ, δίπλα σε άλλο ΤΕ συμπληρώνοντας μετά τον αγώνα δική του αναφορά. Σε αυτούς τους 2 αγώνες θα εξεταστεί ο δόκιμος ΤΕ στο πρακτικό κομμάτι πλέον και εφόσον περάσει τις εξετάσεις, χρήζεται ΤΕ.
   • Υποψήφιος και δόκιμος ΤΕ, δεν αποζημιώνεται για τα έξοδα του.
 3. Ο ΤΕ θα πρέπει να έχει την ικανότητα προφορικής έκφρασης και καθοδήγησης συσκέψεων.
 4. Θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τους επίσημους κανονισμούς της ΕΟΧ πριν το σεμινάριο των ΤΕ.
Η επιμόρφωση των ΤΕ.
Η επιμόρφωση παρέχει στον ΤΕ την αναγκαία θεωρητική και πρακτική γνώση ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα του στους αγώνες της ΕΟΧ.
Απαιτήσεις και έλεγχος επιμόρφωσης.
 1. Κάθε χρόνο πριν τη χιονοδρομική περίοδο θα πραγματοποιείται το ετήσιο σεμινάριο των ΤΕ. Η διάρκεια του σεμιναρίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο μέρες. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν εκτός από ΤΕ και στελέχη σωματείων-προπονητές. Τα σεμινάρια θα καθοδηγούνται από τον συντονιστή των ΤΕ και την επιτροπή των ΤΕ.
 2. ΤΕ που για δύο συνεχείς χρονιές δεν συμμετείχαν στο σεμινάριο ΤΕ της ΕΟΧ, θα ξαναγίνονται δόκιμοι.
 3. ΤΕ που για τέσσερις συνεχείς περιόδους δεν συμμετείχαν στα σεμινάρια των ΤΕ της ΕΟΧ, θα χάνουν την ιδιότητα του ΤΕ.
 4. ΤΕ μεγαλύτεροι από 65 ετών θα χάνουν την ιδιότητα του ΤΕ, εκτός και αν εισηγηθεί παράταση παραμονής τους, η επιτροπή στην ΕΟΧ και παρθεί τέτοια απόφαση.
 5. ΤΕ που δε συμμετείχε στο σεμινάριο ΤΕ, δε μπορεί να διοριστεί ως ΤΕ σε αγώνα της συγκεκριμένης χιονοδρομικής περιόδου.
 6. Έφοροι των αγώνων ΠΑΧ συνίσταται να είναι ΤΕ ή τουλάχιστον πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο σεμινάριο ΤΕ, όπως και οι έφοροι όλων των αγώνων πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο σεμινάριο ΤΕ της συγκεκριμένης χιονοδρομικής περιόδου. Νοέμβριος 2014
   πηγη : www.eox.gr
   http://snowboardholics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου